SSLY

SSLY on perustettu v. 1931. Yhdistyksessä on 1540 jäsentä (tilanne 31.12.2016).

SSLY järjestää vuosittain neljä koulutustilaisuutta (ks. Tapahtumat):

  • Vuosikokous Helsingissä helmikuun alussa
  • Joka toinen vuosi kevätkokous maalis-huhtikuussa kolmipäiväisenä ja liikunnallisena jossakin Lapin hiihtokeskuksessa
  • Vuorovuosina kevätkokouksen kanssa Taitokeskuskoulutus Tampereella
  • Erikoistuvien päivä Sisätautilääkäripäivien yhteydessä marraskuussa
  • Sisätautilääkäripäivät marraskuun lopulla Helsingissä ja useimmiten koulutusta edeltävänä iltana koulutuksen päätukija on järjestänyt Sisätautilääkäripäivien presymposiumin

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sisätautien erikoislääkäri, alaan läheisesti liittyvän suppean erikoisalan lääkäri tai alalle erikoistuva lääkäri.

SSLY on EFIM:n (European Federation of Internal Medicinen) ja UEMS:n (European Union of Medical Specialists) jäsen.

Förening för Invärtes Medicin i Finland grundades år 1931. Medlemsantalet var 1540 (31.12.2016).

Föreningen ordnar utbildningsdagar fyra gånger om året:

Läkare som avlagt eller som planerar avlägga specialistexamen i invärtesmedicin eller i en specialitet som nära ansluter sig till invärtesmedicin kan bli medlem i föreningen.

Föreningen är medlem i European Federation of Internal Medicine (EFIM) och i European Union of Medical Specialists (UEMS).