Kunniajäsenet

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys r.y.
Förening för Invärtes Medicin i Finland r.f.

 

 1938

 

 George Richards Minot, Boston

 († 1950)

 William Parry Murphy, Boston

 († 1987)

 Robert Rössle, Berliini

 († 1956)

 Werner Osvald Streng

 († 1951)

 Axel Leonard Wallgren

 († 1946)

  

 1940

 

 Elliot P. Joslin, Boston

 († 1962)

  

 1954

 

 William Kerppola

 († 1974)

 Fredrik Saltzman

 († 1972)

  

 1956

 

 Israel Holmgren, Tukholma

 († 1961)

  

 1969

 

 Ilmari Vartiainen

 († 1985)

 Bertel von Bonsdorff

 († 2004)

  

 1971

 

 Pekka Brummer

 († 1990)

  

 1976

 

 Carl-August Hernberg

 († 1997)

 Klaus Järvinen

 († 2003)

 Erkki Klemola

 († 2006)

  

 1977

 

 Guido Tötterman

 († 1985)

  

 1980

 

 Pentti Halonen

 († 1983)

 Rolf Luft, Tukholma

 († 2007)

 Kaljo Villako, Tarto

 († 2001)

  

 1986

 

 Wille J. Kaipainen

 († 2006)

 Otto Wegelius

 († 2013)

  

 1990

 

 Bror-Axel Lamberg

 († 2014)

  

 1994

 

 Kalevi Pyörälä

 
  

 1998

 

 Risto Pelkonen

 

 Max Siurala

 († 2003)

  

 1999

 

 Börje Kuhlbäck

 († 2012)

  

 2001

 

 Heikki Isomäki

 († 2012)

 Tatu Miettinen

 († 2011)

  

 2004

 

 Auli Toivanen

 

 Reino Ruosteenoja

 
  

 2006

 

 Amos Pasternack

 

 Pentti Seppälä

 
  

 2007

 

 Heikki Frick

 († 2013)

 Michael Nissen

 
  

 2009

 

 Jussi Huttunen

 

 Antero Kesäniemi

 
  

2013 

 

Jorma Viikari

 
  

2016

 

Marja-Riitta Taskinen

 
  

2018

 

Tapani Rönnemaa

 

Jukka Mustonen

 

 

2020

 

Markku Savolainen