Kunniajäsenet

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys r.y.
Förening för Invärtes Medicin i Finland r.f.

 1938 
 George Richards Minot, Boston († 1950)
 William Parry Murphy, Boston († 1987)
 Robert Rössle, Berliini († 1956)
 Werner Osvald Streng († 1951)
 Axel Leonard Wallgren († 1946)
  
 1940 
 Elliot P. Joslin, Boston († 1962)
  
 1954 
 William Kerppola († 1974)
 Fredrik Saltzman († 1972)
  
 1956 
 Israel Holmgren, Tukholma († 1961)
  
 1969 
 Ilmari Vartiainen († 1985)
 Bertel von Bonsdorff († 2004)
  
 1971 
 Pekka Brummer († 1990)
  
 1976 
 Carl-August Hernberg († 1997)
 Klaus Järvinen († 2003)
 Erkki Klemola († 2006)
  
 1977 
 Guido Tötterman († 1985)
  
 1980 
 Pentti Halonen († 1983)
 Rolf Luft, Tukholma († 2007)
 Kaljo Villako, Tarto († 2001)
  
 1986 
 Wille J. Kaipainen († 2006)
 Otto Wegelius († 2013)
  
 1990 
 Bror-Axel Lamberg († 2014)
  
 1994 
 Kalevi Pyörälä 
  
 1998 
 Risto Pelkonen 
 Max Siurala († 2003)
  
 1999 
 Börje Kuhlbäck († 2012)
  
 2001 
 Heikki Isomäki († 2012)
 Tatu Miettinen († 2011)
  
 2004 
 Auli Toivanen 
 Reino Ruosteenoja 
  
 2006 
 Amos Pasternack 
 Pentti Seppälä 
  
 2007 
 Heikki Frick († 2013)
 Michael Nissen 
  
 2009 
 Jussi Huttunen 
 Antero Kesäniemi 
  
2013  
Jorma Viikari 
  
2016 
Marja-Riitta Taskinen 
  
2018 
Tapani Rönnemaa 
Jukka Mustonen