Erikoistuvien päivät 19.11.2020

ERIKOISTUVIEN LÄÄKÄREIDEN PÄIVÄ 19.11.2020

Koulutus järjestetään pelkästään etäkokouksena. 

 

OHJELMA

Kokousohjelma on suunniteltu yhteistyössä Suomen Sisätautilääkärien Yhdistyksen kanssa. Erikoistuvien päivän ja Presymposiumin yhteistyökumppanina toimii Bayer

 

9.00 Kokouksen avaus. SSLY:n puheenjohtaja, prof. Katri Kaukinen ja Bayer

9.10 Tukijan puheenvuoro. Asiantuntijalääkäri Bayer

9.30 Endokrinologiaa, erikoislääkäri Henna Cederberg-Tamminen, HUS

10.30 Tauko

11.00 Kardiologiaa; erikoislääkäri Pauliina Leskelä, TAYS Sydänkeskus, 

12.00 Tauko

13.00 Nefrologiaa, erikoislääkäri Susanna Kinnunen, KYS

14.00 Hematologiaa, erikoislääkäri Manna Miilunpohja, KYS

15.00 Loppuyhteenveto

 

Koulutuspisteet ja osallistumistodistus:

Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön ammatillinen jatkokoulutustoimikunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti (tuntimäärä): Sisätaudit (5), päätös nro UTA20/067.

Kokouksen jälkeen lähetetään palautekysely. Osallistumistodistus lähetetään kokouksen jälkeen sähköpostitse palautekyselyyn vastanneille. 

 

Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiin pari päivää ennen kokousta. 

 

Hubit:

Tukija järjestää yliopistopaikkakunnilla erikoistuville lääkäreille kokouksen seuraamista varten yhteiset tilat sekä ruokailun turvavälejä noudattaen.

 

Ilmoittautumislinkki: 

https://bcdme.qondor.com/Erikoistuvienlaakarienkoulutuspaivat2020