Förening

Förening för Invärtes Medicin i Finland grundades år 1931. Medlemsantalet var 1540 (31.12.2016).

Föreningen ordnar utbildningsdagar fyra gånger om året:

Läkare som avlagt eller som planerar avlägga specialistexamen i invärtesmedicin eller i en specialitet som nära ansluter sig till invärtesmedicin kan bli medlem i föreningen.

Föreningen är medlem i European Federation of Internal Medicine (EFIM) och i European Union of Medical Specialists (UEMS).