Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys r.y.

Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys r.y.

SSLYn tarkoituksena on liittää yhteen Suomen sisätautilääkärit ja edistää sisätautiopin tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä maassa. Yhdistys mm. järjestää koulutustilaisuuksia sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille. Lue lisää!

SISÄTAUDIT ERIKOISALANA Sisätautialoja ovat endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia ja reumatologia. Sisätautiopin monipuolisuus takaa sen säilymisen keskeisenä erikoisalana nyt ja tulevaisuudessa. 
Lue lisää.

Tapahtumia

Kevätkokous 2019

14.-16.3.2019

Erikoistuvien päivät

10.-11.5.2019
RSS ATOM