Esko Nikkilä -föreläsningen

Professor Esko Nikkilä (1926-86) var en av pionjärerna inom finsk och internationell lipid- och diabetesforskning, och hans livsverk fortsätter att ha en stor inverkan på det finska forskarsamhället. Esko Nikkilä-fonden inrättades för en föreläsning med inbjudan endast tre veckor före hans död genom olyckshändelse.

Esko Nikkilä -föreläsaren kommer att väljas av en kommitté med fem medlemmar, varav två representerar den finska läkarföreningen Duodecim, två från den medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och en från den finska föreningen för invärtesmedicin. Esko Nikkilä-föreläsningen kommer att hållas i samband med den årliga dagen för den finska föreningen för invärtesmedicinska läkare.

2024 Prof. Tiinamaija Tuomi

2022 Prof. Timo Strandberg

2020 Prof. Markku Laakso

2018 Prof. Kimmo Kontula

2016 Prof. Hannele Yki-Järvinen

2014 Prof. Peter Arner

2012 Prof. Arne Astrup

2010 Prof. Petri Kovanen

2008 Prof. Leif Groop

2006 Prof. Marja-Riitta Taskinen

2004 Prof. Erling Falk

2002 Prof. Philip Barter

2000 Prof. Claude Bouchard

1997 Prof. Jorn Nerup

1996 Prof. Albert de la Chapelle

1994 Prof. Charles Lieber

1992 Prof. Salvador Moncada

1990 Prof. Herbert Rose

1988 Prof. Edwin Bierman