Pro Medicina Interna

Styrelsen för Förening för Invärtes Medicin i Finland r.f. delar ut ett hederspris, Pro Medicina Interna-priset, till en person som gjort en betydande insats inom invärtesmedicinens område. Priset överlämnades första gången 1998 och det utdelas vartannat år. Mottagaren av priset kan lika väl vara en praktiserande läkare som en akademiskt meriterad kollega. Priset kan också utdelas för organisatoriskt arbete den invärtesmedicinska specialiteten till fromma. Mottagaren av priset skall vara medlem av Förening för Invärtes Medicin och specialist i invärtesmedicin.

Var och en av föreningens medlemmar kan komma med förslag till pristagare och förslagsställarna skall vara minst två till antalet. Mottagaren utses av föreningens styrelse på basis av inkomna förslag. Priset på 2000 € med tillhörande hedersdiplom överlämnas på föreningens årsmöte.

Ett fritt formulerat, högst en sida långt, väl motiverat förslag till mottagare av priset skall sändas till föreningens sekreterare, helst per e-post, i andra hand brevledes.

Ytterligare information fås av föreningens sekreterare.

2023 Tuula Pekkarinen

2021 Jorma Lahtela

2019 Ritva Kauppinen-Mäkelin

2017 Ilkka Kantola

2015 Pekka Hannonen

2013 Sinikka Forsberg

2011 Matti Välimäki

2009 Raimo Kettunen

2007 Pertti Mustajoki

2006 Tapani Rönnemaa

2004 Dag Nyman

2002 Timo Sane

2000 Hannu Turtola

1998 Kimmo Luomanmäki