Internationell verksamhet

European Federation of Internal Medicine är den europeiska paraplyorganisation som SSLY-medlemmar automatiskt är medlemmar i. Besök EFIM:s webbplats för mer information och medlemsförmåner.

Young Internists Group under EFIM är också värt att kolla upp.

European Journal of Internal Medicine, som publiceras av EFIM, är tillgänglig online i sin helhet utan kostnad. För att få tillgång till den måste du registrera dig på tidskriftens webbplats. European Journal of Case Reports in Internal Medicine är en publikation som fokuserar på fallrapporter.

Varje år anordnar EFIM:s medlemsorganisationer en femdagars sommarskola och en vinterskola (ESIM, European school of internal medicine) dit nationella EFIM-medlemsorganisationer skickar läkare i slutskedet av sin specialistutbildning i invärtesmedicin. Under 2018-2020 har SSLY anordnat en vinterskola i Levi, Finland.