Medlemskap

En antagen medlem i föreningen måste ha legitimation för att utöva medicin i Finland och som har avlagt specialistläkarexamen i invärtesmedicin eller närbesläktad specialitet eller är läkare med specialisering inom området.

Observera att genom att ansöka om att bli medlem godkänner du att dina personuppgifter kan behandlas för föreningens verksamhet. (enligt EU:s nya dataskyddsformulär).

SSLY är medlem i EFIM (European Federation of Internal Medicine) och UEMS (European Union of Medical Specialists).

Föreningens årliga medlemsavgift för 2023 är 50 €.

SSLY anordnar fyra utbildningsevenemang varje år.