Erikoisalan valinta

Sisätaudit on erikoisala, jonka piiriin kuuluvat endokrinologia, gastroenterologia, hematologia, infektiosairaudet, kardiologia, nefrologia ja reumatologia. Kyse on siis tiedollisesti hyvin laaja-alaisesta erikoisalasta.

Sisätautilääkärin työkenttä ja -mahdollisuudet ovat laajat. Moni edellä lueteltujen sisätautialojen erikoislääkäreistä tekee ensin sisätautien erikoislääkärin tutkinnon. Väestön ikääntyessä potilaiden määrä sisätautialoilla tulee lisääntymään. 

Perinteisesti sisätautilääkärit työskentelevät sairaaloissa. Sisätautilääkärin monipuoliselle osaamiselle on kysyntää myös perusterveydenhuollon yksiköissä kuten terveyskeskuksissa. Terveydenhuollon muuttuvassa kentässä sisätautilääkärin koulutus mahdollistaa mukautumisen, sillä osaaminen on omissa käsissä ja päässä eikä ammatin toteuttaminen ole sidottu laitteisiin ja rakenteisiin.

Sisätaudeissa monen kollegan mielestä parasta on alan monipuolisuus ja sairauksien erilaiset ilmentymät. Hyvät perustiedot, looginen päättelykyky ja kyky soveltaa opittua vievät sisätautilääkäriä eteenpäin pulmallisia potilastapauksia ratkottaessa. Oman osaamisen rajallisuuden hyväksyminen on asia, joka on tärkeää sisäistää. Tämän rajallisuuden kanssa eläessä pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään, mikä estää leipääntymisen vuosien saatossakaan. Vaikka sairauksien hoidot kehittyvät, pysyvät myös perinteiset lääkärin taidot keskeisenä osana sisätautilääkärin ammattitaitoa. On yhtäältä palkitsevaa hallita diagnostiikkaa vähäisin tai puuttuvin kone- ja laboratoriotutkimuksin ja toisaalta osata hyödyntää kohdennetusti uusimpia usein hintaviakin tutkimuksia.

Sisätaudit on oivalinen ala lääkärille, joka ei pelkää haasteita, joka on kiinnostunut itsensä jatkuvasta kehittämisestä ja joka on ennen kaikkea aidosti kiinnostunut potilaasta.

Testaa Lääkäriliiton tuottamaa erikoisalan valintalomaketta: