Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan anomuksesta hallituksen päätöksen mukaan hyväksyä lääkäri, joka on laillistettu tai saanut luvan lääkärintoimen harjoittamiseen Suomessa ja joka on suorittanut sisätautien tai siihen läheisesti liittyvän erikoisalan erikoislääkäritutkinnon tai on sitä suorittamassa.

Yhdistyksen vuosikokous asettaa jäsenmaksun. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 40€.

Till medlem av föreningen kan efter ansökan genom styrelsebeslut godkännas i Finland legitimerad läkare eller läkare som erhållit tillstånd att bedriva läkaryrket i Finland och som avlagt eller skall avlägga specialistexamen i invärtesmedicin eller i en specialitet som nära ansluter sig till invärtesmedicinen

Mikäli haluat liittyä SSLY:n jäseneksi, täytä alla oleva sähköinen anomus. Huomioi, että SSLYn säännöt vaativat kahden jäsenen puoltoa.