Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen syyskokous 27.-28.10.2022

3.10.2022

KUTSU: SKLFY:n syyskoulutus 27-28.10.2022 Naantalin kylpylässä

Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 7.10.2022: tuomo.tompuri@kuh.fi (SKLFY:n sihteeri kuittaa ilmoittautumisen vastaanotetuksi).

Osallistumismaksu on SKLFY:n jäsenille 250€ ja muille 300€. Osallistuminen koulutukseen on ilmainen luennoitsijoille (mukaan lukien Rapid Fire esitysten ja Wendelin luennon pitäjät). Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautuessa yhdistyksen tilille: FI80 1525 3006 1039 05 Erillisen laskun voi pyytää SKLFY:n varainhoitaja Sanni Alangolta, sanni.alanko@pshp.fi

Osallistuja järjestää sekä maksaa majoituksen ja matkat itse. Osallistujille on olemassa varauskiintiö Naantali Spa:ssa (koodi: SKLFY): tel. 02 44 55100 tai info@naantalispa.fi. Varaukset 6.10.2022 mennessä.

Matkustamisen osalta SKLFY muistuttaa, että Turun rautatieasema on nykyään Kupittaalla.

https://visitnaantali.com/miten-naantaliin-paasee/

Koulutuksessa on esillä mainoksia.

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Koulutukselle on myönnetty erikoistumiskoulutuspisteitä (teoreettinen kurssimuotoinen koulutus, tunnus: UTU221584) seuraaville erikoistumisvaihtoehdoille: kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 9h, gastroenterologia 9h, kardiologia 9h, keuhkosairaudet ja allergologia 9h, liikuntalääketiede 9h, työterveyshuolto 9h ja yleislääketiede 3h.

POSTERIEN esitysmahdollisuus

Onko sinulla jo aiemmin esitetty posteri, jota haluat esitellä uudemman kerran? SKLFY tarjoaa syyskoulutuksessa mahdollisuuden tieteelliseen ajatustenvaihtoon luentojen väliajalla ja posterien esittämiseen. Ota yhteyttä SKLFY:n hallitukseen: tuomo.tompuri@kuh.fi, niin saat tarkemman informaation.

WENDELIN-stipendin hakukuulutus on julkaistu syyskuun 2022 jäsenkirjeessä. Hakuohjeet ovat myös osana tätä koulutuskutsua (kts. alempana).

RAPID FIRE esitykset:

Rapid Fire esitykset ovat perjantain ohjelmassa. Koulutuspäiville haetaan lyhyitä esityksiä alaan liittyvästä tutkimustyöstä / kehitysprojektista / mielenkiintoisesta potilastapauksesta (n. 10-12 min per esitys ja n. 3-5min keskustelu). Rapid Fire esityshakemuksia otetaan vastaan 7.10.2022 saakka. Rapid Fire esityshakemuksen tekijän tulee olla koulutukseen ilmoittautunut henkilö. Hakeminen Rapid Fire esiintyjäksi tapahtuu lähettämällä aiheesta tiivistelmä (korkeintaan yksi A4: fonttikoko 12, ja tiivistelmä voi sisältää kuvia tai taulukoita) osoitteeseen [tuomo.tompuri@kuh.fi]. Hakija antaa luvan jakaa ko. tiivistelmän koulutuksen osallistujille.

Rapid Fire esiintyjät sitoutuvat noudattamaan esityksissään asiaan liittyviä juridisia säännöksiä. Esitysmuoto on Powerpoint. Rapid Fire esityksen esittäjä tiedostaa ja suostuu, että ko. esitys voidaan esittää samalla virtuaalisesti.

  

Rapid Fire esiintyjille SKLFY myöntää ilmaisen osallistumisen koulutustilaisuuteen. Matkat ja majoittumisen Rapid Fire esiintyjät maksavat itse.

OHJELMA: SKFLY:n Syyskoulutuspäivät Naantalin Kylpylä, 27.-28.10.2022

Torstai 27.10.22 Kahvi + sämpylä 9:00 – 9:30
9:30 – 9:40

Luento-osuus 9:40 – 10:20 10:20 – 11:00 11:00 – 11:30 11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

Luento-osuus 13:30 – 14:00 14:00 – 14:30 14:30 – 15:00

15:00 – 15:30

Luento-osuus 15:30 – 16:30

1630 alk.
Iltatilaisuus klo 19:00 alkaen: Naantalin Kylpylä, Paviljonki; Buffet-illallinen Perjantai 28.10.2022

Ilmoittautuminen
Päivien avaus, SKFLY:n pj. Petri Kallio

I: Sydämen kuvantaminen kardiomypatioissa, pj. Petri Kallio Kammion kardiomyopatiat - avoin

Sydänkuvantamismodaliteetin valinta kardiomyopatioissa, A. Saraste Sydämen MRI kardiomyopatioissa, J. Pärkkä
PET –ja isotooppitutkimukset kardiomyopatioissa, J. Knuuti

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

II: Manometria, pj Sanni Alanko
Chicago Classification 4.0, Ville Kallio

Nielumanometria, Atte Haarala Ruokatorvimanometrian tärpit, Markku Walamies

Kahvi ja näyttely

III. Jaakko Hartiala -palkinto, pj Petri Kallio / Jaakko Hartiala Palkintoluento

Lääkäriliiton alaosaston kokous

Luento-osuus 9:00 – 9:30 9:40 – 10:10 10:10 – 10:40

10:40 – 11:00

11:00 – 11:45 11:45 – 12:30 12:30
12:30 -

IV: Keuhkot, pj. Johanna Räty
Astman päivitetty Käypä hoito, Pekka Malmberg

Long Covid – missä mennään, Jarmo Oksi, TYKS Long Covid -hoito, Matthijs Feuth, TYKS

Jaloittelutauko

Rapid Fire 3x15 min
Wendelin-stipendin jako ja palkintoluento Koulutustilaisuuden päätös
Lounas

HYVÄÄ KOTIMATKAA!

Wendelin -stipendin 2022 hakukuulutus

Suomen kliinisen fysiologian yhdistys r.y. myöntää Heikki Wendelin stipendin (2000€) alalla ansiokasta tutkimustyötä tekevälle, tavallisimmin metodologista väitöskirjatyötä tekevälle nuoremmalle tutkijalle. Vapaamuotoisten hakemusten perusteella tämän tieteellisen palkinnon saajasta päättää yhdistyksen hallitus. Suosituskirjeet ovat eduksi. Julkaisujen määrä ei ole oleellisin palkintokriteeri.

  • -  Hakemuksien tulee olla perillä viimeistään 7.10.2022 osoitteessa: [tuomo.tompuri@kuh.fi].

  • -  Stipendin haku tapahtuu sähköpostitse. Liitä hakemuksen liitteeksi ansioluettelosi mukaan lukien julkaisuhistoria. Vastaanottaja kuittaa sähköpostitse tulleen hakemuksen vastaanotetuksi (Kuitattu sähköpostitse tullut hakemus on asianmukaisesti vastaanotettu).

  • -  SKLFY:n hallitus päättää stipendin jakamisesta.

  • -  Wendelin-palkinnon saaja julkistetaan SKLFY:n syyskoulutuksessa perjantaina 28.10.2022. Osana syyskoulutuksen ohjelmaa palkinnon saaja sitoutuu pitämään n. 45 minuutin kestoisen esityksen tutkimustyöstään. SKLFY pyytää huomioimaan, että ko. esitys saatetaan esittää samalla virtuaalisena.