Kysely lääketurvaan liittyvistä tiedotteista ja materiaaleista

11.5.2023

Kiireelliset lääketurvatiedotteet (DHPC, direct healthcare professional communication) ja riskienminimoinnin lisämateriaalit (aRMM, additional risk minimisation material) ovat merkittäviä välineitä lääkevalmisteisiin liittyvien riskien hallitsemisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Suomen terveydenhuollon ammattilaisten tietoutta kiireellisistä lääketurvatiedotteista ja riskienminimoinnin lisämateriaaleista sekä tarkentaa ja täydentää kahden edellisen tutkimuksen (Regulation Awareness and Experience of Additional Monitoring among Healthcare Professionals in Finland, Sandberg et.al., 2021; Under-reporting of Adverse drug Reactions in Finland, Sandberg et. al., 2022) havaintoja.  

Linkki kyselyyn:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/121491/lomake.html?rinnakkaislomake=Kyselytutkimus

Jos vastaat kyselyyn, vastaa mielellään 31.5. mennessä.

Lisätietoja:

Heli Sandberg
Helsingin yliopisto
heli.sandberg@helsinki.fi